mandag 21. mars 2011

Nettvett for 8.klasse!

Som medieelever har vi jobbet mye med nettvett og sosiale medier. Som ung i dag er det en forutsetning å være bevisst på internett og ha klare holdninger i forhold til hvordan man bør forholde seg til personvern og sårbare opplysninger. Ettersom internett har blitt en så stor del av hverdagen til mange, og at nettmobbing stadig er et økende problem, er det fordelaktig å informere og lære unge om dette. Derfor har vi vært ute på 8.trinn for å undervise de i nettvett, ut i fra at disse kanskje er i den mest sårbare og risikofylte alderen med tanke på internettets fallgruver. Det er mye spennnende å finne, men sjansen for at ikke alle er like reflekterte over hva de egentlig gjør og legger ut av bilder og informasjon på nettet, er rimelig stor.

Som medieelev på vgs var dette en veldig interessant og spennnende utfordring. Oppgaven var å lage et undervisningsopplegg til to skoletimer. Vi ble delt inn i grupper på tre-fire stykker, og skulle planlegge alt fra ide til gjennomføring av opplegget. Det viktigste i begynnelsen var å tenke på målgruppen, og tilpasse undervisningen til deres aldersgruppe. Det er da særlig viktig å tenke på språket, ved å bruke ord de forstår eller gi de forklaringer. En annen vesentlig ting er å finne et opplegg som fenger og vekker interesse. Derfor fant vi ut at variasjon mellom filmklipp, høytlesning og fortellig med egne eksempler ville skape denne bredden. Det var et bevisst valg å ikke bruke powerpoint. Dette var fordi vi ikke ønsket å holde et foredrag, men hele tiden skape en dialog med elevene. Dialog var lettere sagt enn gjort, ettersom de fleste var svært så beskjedne. Slik en lærer stadig må forandre og tilpasse undervisningen, måtte vi foreta noen små justeringer på sparket, og kutte ut deler av den åpne dialogen. Det fungerte bedre å sette elevene sammen i grupper og la de diskutere ulike spørsmål. Til slutt skulle de svare på en quiz, noe de tydeligvis likte godt!

Dette opplegget har vært utrolig lærerikt og inspirerende! Vi har fått brukt våre faglige faglige og kommunikative egenskaper,i tillegg til at vi har samarbeidet mye og fått prøvd oss som lærere. Et meget vellykket prosjekt, som både vi og forhåpentligvis 8.klasse og deres lærere har lært mye av!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar